Puro Biro

LOL Philippines Jokes Header and Feature Image

Minsan puro ako biro, di makausap ng siryoso, parang laging naka-drugs, wala sa sariliā€¦