Piglet At Pooh

LOL Philippines Jokes Header and Feature Image

Isang araw matagal na natitig si Piglet kay Pooh. Pooh: Bakit ka ba ganyan tumitig sa akin? Piglet: Ang taba mo kaya. Dapat ikaw si Piglet eh!  SHARE RELATED POSTS