Bishop at Pari

LOL Philippines Jokes Header and Feature Image

Bishop at Pari nag uusap… Pari: Bishop! Bishop! Alam nyo ba, hinabol ako ng napakaganda at nakahubad na babae. Bishop: Talaga! Saan ka naman hinabol aber? Pari: Sa likod ho ng kumbento bishop. Bishop: O, ano ginawamo? Pari: Sus, nako. Eh di dinamitan ko kaagad at pinauwi.¬†Kayo bishop, pag hinabol kayo ng nakahubad na babae, […]