Lolo

LOL Philippines Jokes Header and Feature Image

Isang gabi isang lolo ang humatak sa damuhan. Girl: Lolo naman kahit mahubaran nyo ako di nyo ako kayang gahasain kasi susumpongin lang kayo ng rayuma nyo. Lolo: Hah, Gaga! Watch me nag-FLANAX ata to!  SHARE Share on facebook Share on twitter Share on pinterest Share on whatsapp  COPY RELATED POSTS COMMENTS