Rosaryo

LOL Philippines Jokes Header and Feature Image

Sa isang barko… Kapitan: Lulubog ang barko! Sino sa inyo ang marunong mag rosaryo? Juan: Ako ho kap. Kapitan: Sige Juan simulan mo na. Kasi kulang ng isang salbabida! SHARE Share on facebook Share on twitter Share on pinterest Share on whatsapp  COPY RELATED POSTS COMMENTS