Crash landing

LOL Philippines Jokes Header and Feature Image

Flight Stewardess Announcing… Stewardess: You are now boarding flight 911 – ilang sandali po lamang at tayo ay lalapag na sabundok na walang paliparan. Passengers: Waaaaah! Stewardess: In this case of Emergency, Please don’t panic Ladies and Gentlemen. Parachutes will be provided on the crash-site and breakfast will be served to all survivors! Maraming salamat […]

Prusisyon

LOL Philippines Jokes Header and Feature Image

Pari: Ok. Ang mga lalaki, sa karo ni San Jose sumunod. At ang mga babae, sa karo ni Santa Maria. Mga Bakla: Ay, kami father saan kami susunod? Pari: Hoy, mga bruha. Sumunod kayo sa akin! SHARE RELATED POSTS