Mga uri ng Gatas

LOL Philippines Jokes Header and Feature Image

Mga uri ng gatas ng babae… Dalagita: Fresh Milk Dalaga: Pasturized Bagong kasal: Skimmed Milk Matagal ng kasal: Yogurt Matandang dalaga: Taho Lola: Tokwa!  SHARE Share on facebook Share on twitter Share on pinterest Share on whatsapp  COPY RELATED POSTS COMMENTS